The GSTC Destination Criteria v2.0 has been translated into Turkish and is available to download in the Criteria Translations section.

GSTC Destinasyon Kriterleri v2.0, Türkçe’ye çevrilmiştir ve Kriterlerin Tercümeleri bölümünden indirilebilir.