The GSTC Destination Criteria v2.0 has been translated into Uzbek and is available to download in the Criteria Translations section.

GSTC Destinasiya Mezonlari v2.0 o‘zbek tiliga tarjima qilingan va uni Mezonlar tarjimalari bo‘limidan yuklab olish mumkin.

Uzbekistan photo