The GSTC Industry Criteria and the GSTC Destination Criteria v2.0 have been translated into Slovak and are available to download in the Criteria Translations section.

Kritériá GSTC pre sektory (hotely a ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie a agentúry) a Kritériá GSTC pre destinácie v2.0 boli preložené do slovenčiny a sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii Preklady Kritérií.

Slovak translation