The GSTC Industry Criteria has been translated into Turkish and is available to download in the Criteria Translations section.

GSTC Endüstri Kriterleri, Türkçe’ye çevrilmiştir ve Kriterlerin Tercümeleri bölümünden indirilebilir.