The GSTC Destination Criteria has been translated into Swedish and is available to download in the Criteria Translations section.

GSTCs Destinationskriterier har översatts till svenska och finns att ladda ner i avdelningen för kriterieöversättningar.