The GSTC Industry Criteria and the GSTC Destination Criteria v2.0 have been translated into Polish and are available to download in the Criteria Translations section.

Kryteria Branżowe GSTC (dla hoteli i biur podróży) oraz Kryteria GSTC dla Destynacji Turystycznych v2.0 zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne w sekcji “Tłumaczenia Kryteriów”

GSTC Criteria in Polish